Truy cập nhanh

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 27/04/2018
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
11:32
AUD 16.975 17.086 17.262
GBP 31.299 31.506 31.819
USD 22.710 22.730 22.800
SGD 16.943 17.043 17.215
SEK 0 2.597 2.648
NOK 0 2.816 2.873
JPY 206,25 207,29 209,36
HKD 2.871 2.885 2.929
EUR 27.226 27.403 27.673
DKK 0 3.660 3.730
CNY 0 3.546 3.623
CHF 22.738 22.882 23.107
CAD 17.469 17.582 17.756
08:16
USD 22.715 22.735 22.805
NZD 15.870 15.975 16.142
GBP 31.299 31.506 31.817
EUR 27.230 27.407 27.674
SEK 0 2.597 2.649
NOK 0 2.816 2.873
AUD 16.983 17.094 17.274
SGD 16.944 17.044 17.214
CNY 0 3.545 3.624
JPY 206,2 207,24 209,27
CHF 22.736 22.880 23.114
HKD 2.872 2.886 2.930
CAD 17.467 17.580 17.758
DKK 0 3.660 3.730