Truy cập nhanh

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 07/12/2019
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
09:20
AUD 15.597 15.701 16.006
CAD 17.307 17.419 17.745
CHF 23.112 23.258 23.703
CNY 0 3.236 3.336
DKK 0 3.394 3.489
EUR 25.320 25.487 25.964
USD 23.100 23.120 23.220
HKD 2.917 2.931 3.001
JPY 210,2 211,26 215,2
KRW 0 19,29 19,65
NOK 0 2.498 2.570
SEK 0 2.404 2.473
SGD 16.776 16.876 17.189
GBP 29.948 30.148 30.719