CHỦ THẺ SAIGONBANK CHUYỂN KHOẢN VÀ NHẬN CHUYỂN KHOẢN NGAY LẬP TỨC VỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU

CHỦ THẺ SAIGONBANK CHUYỂN KHOẢN VÀ NHẬN CHUYỂN KHOẢN NGAY LẬP TỨC VỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU

Giờ đây, việc chuyển khoản và nhận chuyển khoản với ngân hàng thật dễ dàng. Chủ thẻ SAIGONBANK có thể chuyển khoản và nhận chuyển khoản ngay lập tức với Ngân hàng Á Châu (ACB), cụ thể như sau:
- Chủ thẻ SAIGONBANK chuyển khoản trên ATM của SAIGONBANK, trên ATM của các ngân hàng tham gia chuyển khoản liên ngân hàng đến chủ thẻ ACB.
- Chủ thẻ ACB chuyển khoản trên các kênh của ACB đến chủ thẻ SAIGONBANK.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh