Cập nhật, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tuần 34 - 35 năm 2018
Ngày nhập : 04/09/2018 09:27
I. Thông tư 19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc:

Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc đối với các đối tượng sau:

- Thương nhân Việt Nam, thương nhân Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

- Cư dân biên giới Việt Nam, cư dân biên giới Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam.

- Chi nhánh của ngân hàng được phép đặt tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.

- Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thông tư 19/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.

II. Thông tư 20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018 của Ngân hàng nhà nước ban hành quy định về giám sát các hệ thống thanh toán:

Theo đó, quy định các nội dung sau đây:

- Mục tiêu giám sát; hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng; kiểm tra tại chỗ; báo cáo, cung cấp thông tin.

- Nội dung giám sát các hệ thống thanh toán.

- Trách nhiệm của các tổ chức có liên quan trong hoạt động giám sát.

Thông tư 20/2018/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

III. Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố 05 thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 nhằm đáp ứng những thay đổi về chính sách tại Quyết định 888/QĐ-BHXH (sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH) sau đây:

- Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

- Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

- Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng.

- Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định 929/QĐ-BHXH có hiệu lực ngày 01/7/2018.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh