THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày nhập : 16/01/2024 13:53
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hà Nội (SAIGONBANK – CN Hà Nội) thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong. Địa chỉ: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tên tài sản hoặc doanh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 145 m2 đất tại địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, trên thửa đất số: 22, tờ bản đồ số: 31. Theo: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00496.QSD/2130-H do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 24/12/2003 mang tên Nguyễn Văn Hoan, đã làm thủ tục sang tên cho ông Nguyễn Hữu Lân ngày 02/07/2012.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng đã mua hồ sơ tự liên hệ xem tài sản hoặc đăng ký xem tài sản cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong các ngày 17/01/2024 và ngày 18/01/2024 xem tại địa chỉ tài sản nêu trên.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến  17 giờ 00 phút ngày 22/01/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong. Địa chỉ: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.533.534.743 đồng (Hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tư ngàn, bảy trăm bốn mươi ba đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

+ Tiền mua Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ
 
+ Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./.)

+ Thời hạn nộp tiền đặt trước: các ngày 19/01/2024 ngày 22/01/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/01/2024. Khách hàng Chuyển tiền vào Tài khoản số: 8791188899999 Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội - Đơn vị thụ hưởng Công ty đấu giá Hợp doanh Bảo Phong. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “ có” về tài khoản Công ty chậm nhất vào lúc 17h00’ ngày 23/01/2024).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/01/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong.

+ Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ Nội quy, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong ban hành;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 24/01/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong - Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong;

Địa chỉ: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại : 0984135369.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh