Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có nhiều khởi sắc trong quý I/2024
Ngày nhập : 08/04/2024 11:08
Thông tin về tình hình công tác quý I/2024, Tổng cục Hải quan cho biết, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có nhiều khởi sắc, số thu ngân sách nhà nước giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
 

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có nhiều khởi sắc trong quý I/2024

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong tháng 3 năm 2024 ước đạt 34,01 tỷ USD, tăng 37,8% (tương ứng tăng 9,32 tỷ USD) so với tháng trước, nhập khẩu tháng 3/2024 ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 33,4% (tương ứng tăng 7,78 tỷ USD) so với tháng trước. Tổng xuất, nhậu khẩu tháng 3/2024 ước đạt 65,09 tỷ USD, tăng 35,6% (tương ứng tăng 17,1 tỷ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 3/2024 ước tính xuất siêu 2,93 tỷ USD.

Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 13,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 10,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tổng xuất nhập khẩu lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 23,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại trong trong 3 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Kết quả trên đến từ sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có nhiều khởi sắc, tạo thuận lợi cho công tác thu ngân sách nhà nước.
Một điểm tích cực với hoạt động xuất khẩu trong quý đầu năm đó là dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa khu vực FDI vẫn chiếm áp đảo song mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước gần gấp đôi so với mức tăng của khu vực FDI.

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/3 đến 31/3/2024 đạt 31.935 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, số thu ngân sách nhà nước đạt 88.354 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán được giao, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
(NGUỒN: THỜI BÁO NGÂN HÀNG)
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh