THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày nhập : 12/08/2019 14:21
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Huế (SAIGONBANK - Chi nhánh Huế) thông báo đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin tài sản đấu giá :

1. Tài sản đấu giá 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 129, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ 59 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản đấu giá 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, địa chỉ thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tài sản đấu giá 3: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, tại địa chỉ Thượng 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tài sản đấu giá 4: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 185 tờ bản đồ số 36, địa chỉ: KQH Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tài sản đấu giá 5: Quyền sử dụng đất thửa đất số 53 (lô 17), tờ bản đồ số 10 tại địa chỉ 10/1 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Tài sản đấu giá 6: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 54 (lô 18), tờ bản đồ số 10, tại địa chỉ 10/2 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tài sản đấu giá 7: 03 Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại 03 thửa đất số 183, 184, 185, tờ bản đồ số: 36, tại địa chỉ Lô B23, Lô B24 và Lô B25 khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tài sản đấu giá 8: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 192, tờ bản đồ số 36, tại địa chỉ Lô B32, khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, Tp. Huế.

9. Tài sản đấu giá 9: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 17, tại địa chỉ tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Tài sản đấu giá 10: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số T.1258, tờ bản đồ số 01 tại địa chỉ 43 (số cũ 32) đường 68, phường Thuận Thành, TP. Huế

11. Tài sản đấu giá 11: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 60 + 61, tờ bản đồ số 41 tại thôn Trường Đá, xã Thủy Biều (nay là phường Thủy Biều) thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Tài sản đấu giá 12: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 06 tại địa chỉ thửa đất 17 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Tài sản đấu giá 13: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số B1, tại xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Tài sản đấu giá 14: Quyền sử dụng đất tại Lô B2, KQH Quốc lộ 1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

15. Tài sản đấu giá 15: Quyền sử dụng đất tại Lô B3 Khu quy hoạch dọc đường nối Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

16. Tài sản đấu giá 16: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B4, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

17. Tài sản đấu giá 17: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B5, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

18. Tài sản đấu giá 18: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B6, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

19. Tài sản đấu giá 19: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

20. Tài sản đấu giá 20: Quyền sử dụng đất tại Lô B8, KQH dọc đường QL 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

21. Tài sản đấu giá 21: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số B9, Khu quy hoạch dọc đường nối QL1A-Tự Đức, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

22. Tài sản đấu giá 22: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số B10, Khu QH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

23. Tài sản đấu giá 23: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 400, tờ bản đồ số 25, Đường Tự Đức - Thủy Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

24. Tài sản đấu giá 24: Quyền sử dụng tại đất thửa đất số B12, KQH dọc đường nối QL1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

25. Tài sản đấu giá 25: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số B13, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức Thôn 1, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
II. Thông tin liên quan đến cuộc đấu giá :

1. Tài sản đấu giá 1:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 1 là: 110.499.013.303 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu không trăm mười ba ngàn, ba trăm lẻ ba đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản đấu giá 2:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 2 là: 8.442.345.050 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn, không trăm năm mươi đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08 giờ 30 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tài sản đấu giá 3:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 3 là: 8.576.178.000 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu một trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tài sản đấu giá 4:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 4 là: 44.859.071.061 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi chín triệu không trăm bảy mươi mốt ngàn không trăm sáu mươi mốt đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 13 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tài sản đấu giá 5:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 5 là: 10.635.158.904 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu một trăm năm mươi tám ngàn chín trăm lẻ bốn đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 15 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tài sản đấu giá 6:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 6 là: 10.645.192.379 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu một trăm chín mươi hai ngàn   ba trăm bảy mươi chín đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 16 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tài sản đấu giá 7:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 7:

+ Lô B23 là: 16.736.657.535 đồng.
 
(Bằng chữ: Mười sáu tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm ba mươi lăm đồng).

+ Lô B24 là: 16.763.888.699 đồng.

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu tám trăm tám mươi tám ngàn sáu trăm chín mươi chín đồng).

+ Lô B25 là: 16.748.109.588  đồng.

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu một trăm lẻ chín ngàn năm trăm tám mươi tám đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 10 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tài sản đấu giá 8:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 8 là: 16.108.069.869 đồng.

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm lẻ tám triệu không trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm sáu mươi chín đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 11 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Tài sản đấu giá 9:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 9 là: 16.663.260.276 đồng.

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu hai trăm sáu mươi ngàn hai trăm bảy mươi sáu đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Tài sản đấu giá 10:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 10 là: 16.689.287.671 đồng.

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu hai trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm bảy mươi mốt đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Tài sản đấu giá 11:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 11 là: 5.279.445.481 đồng.

(Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm tám mươi mốt đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 08 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
12. Tài sản đấu giá 12:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 12 là: 20.651.100.004 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ sáu trăm năm mươi mốt triệu một trăm ngàn không trăm lẻ bốn đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 07 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Tài sản đấu giá 13:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 13 là: 10.626.643.362 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi ba ngàn ba trăm sáu mươi hai đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Tài sản đấu giá 14:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 14 là: 9.464.563.701 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm lẻ một đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

15. Tài sản đấu giá 15:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 15 là: 10.758.663.782 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi ba ngàn  bảy trăm tám mươi hai đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 10 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
16. Tài sản đấu giá 16:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 16 là: 8.827.909.200 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm lẻ chín ngàn hai trăm đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 10 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

17. Tài sản đấu giá 17:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 17 là: 8.827.909.200 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm lẻ chín ngàn hai trăm đồng).
 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 11 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

18. Tài sản đấu giá 18:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 18 là: 10.663.404.163 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm lẻ bốn ngàn một trăm sáu mươi ba đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 13 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

19. Tài sản đấu giá 19:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 19 là: 10.674.715.668 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm mười lăm ngàn sáu trăm sáu mươi tám đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

20. Tài sản đấu giá 20:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 20 là: 11.137.643.835 đồng.

(Bằng chữ: Mười một tỷ một trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm ba mươi lăm đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 14 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

21. Tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 21 là: 8.827.909.200 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm lẻ chín ngàn hai trăm đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 15 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

22. Tài sản đấu giá 22:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 22 là: 10.621.909.663 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm hai mươi mốt triệu chín trăm lẻ chín ngàn sáu trăm sáu mươi ba đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 15 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

23. Tài sản đấu giá 23:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 23 là: 11.137.643.837 đồng.

(Bằng chữ: Mười một tỷ một trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm ba mươi bảy đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 16 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

24. Tài sản đấu giá 24:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 24 là: 8.827.909.200 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm lẻ chín ngàn hai trăm đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 16 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

25. Tài sản đấu giá 25:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 25 là: 9.140.446.850 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ một trăm bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi sáu ngàn tám trăm năm mươi đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 17 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
III. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá :

Các đối tượng là Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
 
IV. Thông tin liên hệ :

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: Số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Hoặc:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Huế

Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3834648.
 
Trân trọng thông báo./.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh