THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH LONG AN VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày nhập : 15/03/2019 15:34
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) thông báo thực hiện việc thu giữ, xử lý toàn bộ các tài sản thế chấp của Ông Nguyễn Văn Ban và Bà Võ Thị Phương để thu hồi nợ theo Thông báo số 540/2019/SGB-BXLN ngày 08/03/2019. Nội dung thu giữ và xử lý tài sản thế chấp như sau :
 
1. Các tài sản bị thu giữ, phát mãi bao gồm :
 
 
2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : do Ông Nguyễn Văn Ban và Bà Võ Thị Phương, Ông Nguyễn Phú Hội và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo không thực hiện đúng các cam kết trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các Biên bản làm việc đã ký.

3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : để xử lý thu hồi các khoản nợ của Ông Nguyễn Văn Ban và Bà Võ Thị Phương tại VAMC.

4. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản thế chấp : từ ngày 04 tháng 04 năm 2019 cho đến khi thu hồi xong nợ.

5. Địa điểm thu giữ : tại nơi có tài sản thế chấp, cụ thể :

+ Đối với tài sản có số thứ tự 1 và 3 : tại Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

+ Đối với tài sản có số thứ tự 2 : tại số 68A, 68B Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Phương thức xử lý : sau khi thu giữ sẽ đưa các tài sản ra bán đấu giá theo quy định.

Trân trọng thông báo.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh