Thu ngân sách ngành Hải quan 2 tháng đầu năm đạt 42,5 nghìn tỷ đồng
Ngày nhập : 02/03/2018 16:18
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2018 tăng 19%; tổng thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2017.
 

Trong 02 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 66,16 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% và nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2018 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 02/2018 đạt 1,08 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, ước thu ngân sách nhà nước tháng 02/2018 đạt 18.100 tỷ đồng. Trên cơ sở số thu tháng 02/2018 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 02/2018, tổng thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2018 ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 15% dự toán, bằng 14,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2017 (Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng).

(Theo Tạp Chí Tài Chính Việt Nam)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh