Ngành tài chính tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
Ngày nhập : 14/07/2023 21:48
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết ngành tài chính 6 tháng đầu năm và giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm 2023 sáng nay (13/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tăng trưởng kinh tế năm 2023 (6,5%), kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế cần sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của các bộ, ngành và địa phương, trong đó có nỗ lực của ngành tài chính. Bộ Tài chính cần tiếp tục cập nhật phương án, kịch bản điều hành, có bước đi cụ thể trong thời gian còn lại của năm.
 


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chị đạo Hội nghị

Ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm và nhiệt liệt chúc mừng ngành tài chính đã đạt được các kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính đã thực hiện rất tốt công tác xây dựng thể chế, chính sách, dù áp lực công việc rất lớn; trong đó có nhiều chính sách tác động lớn đến nền kinh tế đã phát huy hiệu quả tích cực (đến thời điểm này đã miễn, giảm, gia hạn trên 70 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất), kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và kiểm soát lạm phát, như: giảm thuế bảo vệ môi trường các mặt hàng xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất... góp phần tiết giảm chi phí, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù kinh tế còn khó khăn, phải thực hiện miễn giảm nhiều loại thuế, phí, song các đồng chí cũng đã phấn đấu quyết liệt với nhiều biện pháp nghiệp vụ cụ thể để phấn đấu thu đạt yêu cầu dự toán (6 tháng thu được 54% dự toán, phấn đấu cả năm đạt dự toán); giữ vững cân đối ngân sách nhà nước.

Chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện và dự toán được giao của các đơn vị sử dụng ngân sách; Tiếp tục kiểm soát tốt nợ công, tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững và tăng cường kỷ cương kỷ luật tài chính; Tích cực, kịp thời có giải pháp và điều hành giá cả, thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người dân; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý nhà nước, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm. Thị trường chứng khoán đã khôi phục tăng trưởng trở lại 6 tháng đầu năm...

“Kết quả của sự nỗ lực, chủ động, cố gắng đó đã góp phần tạo niềm tin của nhân dân, của doanh nghiệp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu, sự cố gắng của các bộ, ngành và địa phương, cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong 6 tháng đầu năm”, Phó Thủ tướng phát biểu, đồng thời cho biết: Trong các tháng tới, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các ảnh hưởng từ môi trường quốc tế, áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng, rủi ro về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường... ảnh hưởng lớn tới việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, trong đó có mục tiêu ngành Tài chính.

Bám sát chủ đề điều hành năm 2023 “đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” Phó Thủ tướng đề nghị theo dõi, đánh giá tình hình, từng bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ động, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả các giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2023.

“Để hoàn thành và hoàn thành mức tăng trưởng kinh tế năm 2023 (6,5%), kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, cần sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của các bộ, ngành và địa phương, trong đó có nỗ lực của ngành tài chính, cần tiếp tục cập nhật phương án, kịch bản điều hành, có bước đi cụ thể trong thời gian còn lại của năm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thống nhất với nhận diện tình hình, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, cũng như các giải pháp đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, các bộ, ngành và địa phương cũng phải đề cao quyết tâm, cùng góp sức, cùng phối hợp chặt chẽ ngành tài chính, thực hiện nhất quán phương châm điều hành của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ về tài khóa nhưng không ảnh hưởng đến an toàn nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia gắn với sử dụng vốn có hiệu quả. Sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của OECD; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023.

Thứ ba, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa đã ban hành, nhất là chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề ra.

Thứ tư, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ, bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định.

Thứ năm, tiếp tục kiểm soát nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, các nghĩa vụ trả nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương, đảm bảo uy tín quốc gia, an ninh tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Thứ sáu, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả, thị trường, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu do nhà nước định giá; chú trọng công tác thông tin, truyền thông nhằm đưa thông tin kịp thời, minh bạch, góp phần tạo đồng thuận xã hội đối với công tác điều hành giá, ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Khẩn trương xử lý thực chất, hiệu quả những tồn tại, bất cập của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm và thị trường chứng khoán.

Thứ bảy, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thứ tám, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là về quản lý, kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân. Khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2023.

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, nhất là trong quản lý hóa đơn điện tử đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.

(Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh