5 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu khoảng 434 triệu USD
Ngày nhập : 22/06/2022 13:18
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 306,14 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 42,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ đó, đưa cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 5 tháng đầu năm đạt khoảng 434 triệu USD.
 

Về thị trường xuất nhập khẩu, trong 5 tháng đầu năm 2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 198,63 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,9%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: Châu Mỹ: 64,78 tỷ USD, tăng 18,4%; châu Âu: 32,39 tỷ USD, tăng 9,8%; châu Đại Dương: 7,03 tỷ USD, tăng 29,9% và châu Phi: 3,3 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với 5 tháng năm 2021.

Cụ thể, về xuất khẩu hàng hóa, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt 30,92 tỷ USD, giảm 7,2% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 153,29 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 21,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Về nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 5/2022, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 32,62 tỷ USD, tăng 0,5% về số tương đối và tăng 148 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 152,86 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 20,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 434 triệu USD.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 5 tháng qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 211,42 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 27,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

                                                                                                  (Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh