Nỗ lực sớm phục hồi kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn
Ngày nhập : 22/06/2020 12:11
Phát huy thành quả, tiếp tục nỗ lực

Qua xem xét, đánh giá và thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Chính phủ; báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả cao của Chính phủ, tinh thần phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng DN, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN năm 2019.
 

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn chưa từng có do tác động của đại dịch Covid-19. Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, nhiều đối tác, thị trường lớn của Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta chịu tác động nặng nề; nhiều hoạt động KT-XH ngưng trệ; hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng Chính phủ vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quyết tâm phát triển KT-XH và khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong phòng, chống dịch, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới của dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại. Đồng thời, chủ động bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để sớm phục hồi kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

Triển khai nhanh, có hiệu quả các gói kích thích phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; phát triển mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, đẩy mạnh du lịch nội địa, căn cứ tình hình và khả năng kiểm soát dịch bệnh để mở cửa du lịch nước ngoài, phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa; có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là DN công nghệ cao, tiềm lực mạnh; ưu tiên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, vật liệu mới để tạo ra những đột phá trong phát triển KT-XH; có giải pháp cụ thể, khả thi trước mắt và lâu dài bảo đảm phát triển bền vững, toàn diện về an ninh nguồn nước trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu; chú trọng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

(Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh