Tháng 11 xuất siêu hơn 724 triệu USD
Ngày nhập : 09/12/2022 16:07
Sau khi nhập siêu hơn 1,15 tỷ USD trong nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa đã đổi chiều để chốt tháng xuất siêu hơn 742 triệu USD, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan. Đây cũng là tháng thứ tám kể từ đầu năm có hiện tượng nhập siêu trong nửa đầu tháng và là tháng thứ sáu có sự đảo chiều ở nửa cuối.
 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đạt gần 29,02 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt gần 28,28 tỷ USD, tăng 1,3%.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 11 ghi nhận xuất siêu hơn 724 triệu USD, mức xuất siêu theo tháng thấp nhất kể từ tháng Tám.

Lũy kế đến hết tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022 đạt gần 342,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực FDI đóng góp 252,64 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 83,83%.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng năm 2022 đạt 331,52 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực FDI đóng góp 216,06 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 65,17%.
Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng năm 2022 ghi nhận xuất siêu 10,68 tỷ USD.

                                                                                              (Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh