Tháng Mười xuất siêu gần 2,5 tỷ USD
Ngày nhập : 14/11/2022 10:46
Dữ liệu sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy cán cân thương mại hàng hóa quốc tế ghi nhận xuất siêu gần 2,5 tỷ USD, cao hơn so với con số ước tính 2,27 tỷ USD được Tổng cục Thống kê công bố trước đó.
 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Mười đạt gần 30,37 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng Chín; trong khi nhập khẩu đạt hơn 27,9 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước đó.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa quốc tế tháng Mười ghi nhận xuất siêu gần 2,47 tỷ USD, cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực FDI đóng góp hơn 231 tỷ USD (tăng 17% so với cùng kỳ) và chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ đạt hơn 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực FDI đóng góp hơn 197,9 tỷ USD (tăng 11,9% so với cùng kỳ) và chiếm 65,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, trong 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận xuất siêu gần 9,6 tỷ USD.

                                                                                               (Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh