CHỦ THẺ SAIGONBANK CHUYỂN KHOẢN VÀ NHẬN CHUYỂN KHOẢN NGAY LẬP TỨC VỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU
Ngày nhập : 22/03/2018 16:31
Giờ đây, việc chuyển khoản và nhận chuyển khoản với ngân hàng thật dễ dàng. Chủ thẻ SAIGONBANK có thể chuyển khoản và nhận chuyển khoản ngay lập tức với Ngân hàng Á Châu (ACB), cụ thể như sau:
- Chủ thẻ SAIGONBANK chuyển khoản trên ATM của SAIGONBANK, trên ATM của các ngân hàng tham gia chuyển khoản liên ngân hàng đến chủ thẻ ACB.
- Chủ thẻ ACB chuyển khoản trên các kênh của ACB đến chủ thẻ SAIGONBANK.
- Chuyển khoản thông qua số thẻ hoặc số tài khoản.
Đến nay, chủ thẻ SAIGONBANK có thể chuyển khoản và nhận chuyển khoản ngay lập tức với 40 ngân hàng trên toàn quốc.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline Trung tâm Kinh doanh Thẻ SAIGONBANK theo số 028 39142343.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh