KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA SAIGONBANK VỚI LỢI NHUẬN ĐẠT 121 TỶ ĐỒNG, ĐẠT 93% CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
Ngày nhập : 22/01/2021 19:38

  Năm tài chính 2020 vừa kết thúc, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) với mã chứng khoán SGB vẫn hoạt động ổn định, thanh khoản được đảm bảo với một số kết quả khả quan. Ghi nhận theo Báo cáo tài chính, tổng tài sản đạt 24.552 tỷ đồng, đạt 106,90% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tăng trưởng 5% so với năm trước; huy động vốn đạt 20.491 tỷ đồng, đạt 105,62% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tăng trưởng 5% so với năm trước; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,41% tổng dư nợ, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Trong năm 2020, trước tác động của đại dịch Covid-19, SAIGONBANK đã chủ động, tích cực thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN; áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán để đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.... Mặc dù đang phải triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như trên nhưng kết quả kinh doanh năm 2020 của SAIGONBANK vẫn có lãi khá, đạt 120,86 tỷ đồng, hoàn thành 93% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Từ giữa tháng 02/2020, SAIGONBANK đã chủ động giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1,5 điểm %; ban hành gói ưu đãi lãi suất mới dành cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, gói ưu đãi lãi suất khôi phục và phát triển sản xuất, hỗ trợ ổn định, cải thiện đời sống với hạn mức 2.000 tỷ đồng… chính vì vậy, thu nhập lãi thuần giảm 30% so với năm 2019; đồng thời, SAIGONBANK đã cắt giảm chi phí, cụ thể đã tiết giảm 31% so với năm trước, đã góp phần giữ được lợi nhuận cho SAIGONBANK.
 
  Chủ trương của Ban Lãnh đạo SAIGONBANK là tuyệt đối không che giấu nợ xấu. Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã chủ động, tích cực rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khoản nợ hiện tại, phân loại và hạch toán trung thực phản ánh đúng bản chất của các khoản nợ để từ đó có giải pháp xử lý. Do đặc thù trong hoạt động, SAIGONBANK đã tập trung trích lập đúng và đủ dự phòng rủi ro tín dụng nhằm mục tiêu trên hết là đảm bảo an toàn cho hoạt động của Ngân hàng. Điều đặc biệt cần khẳng định là hầu hết các khoản nợ xấu của SAIGONBANK đều có tài sản bảo đảm đầy đủ, khả năng thu hồi cao.

  Năm 2021, SAIGONBANK đề ra mục tiêu tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, tăng quy mô hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn, xử lý thu hồi dứt điểm các khoản nợ tồn đọng; thúc đẩy tăng trưởng mạnh nguồn vốn huy động, cân đối với yêu cầu mở rộng tín dụng; bảo đảm hiệu quả kinh doanh; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, từng bước chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số. Với quyết tâm phát huy triệt để những thành quả đạt được năm qua, SAIGONBANK sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực, đảm bảo hoạt động    kinh doanh của SAIGONBANK ngày càng an toàn – chất lượng – hiệu quả.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh