SAIGONBANK tổ chức Hội Nghị sơ kết các tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm 2022
Ngày nhập : 21/06/2022 14:00
Ngày 18/06/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động các tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm 2022.

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Ông Vũ Quang Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo các phòng tại Hội sở và các chi nhánh trên toàn hệ thống SAIGONBANK.

Trên cơ sở tuân thủ định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời bám sát diễn biến và dự báo thị trường; ngay từ đầu năm, SAIGONBANK đã hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 bằng các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững.
 
 
 
Phát biểu khai mạc, Ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc khẳng định: Hội nghị lần này không chỉ mang tính chất sơ kết hoạt động các tháng đầu năm 2022, mà quan trọng hơn là tiếp tục triển khai các  giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phù hợp với thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh.
 
Tại Hội nghị, Ông Trần Thanh Giang đề nghị các đại biểu dành nhiều thời gian để tập trung nghiên cứu các báo cáo chuyên đề, chia sẻ và đóng góp các ý kiến, đề xuất các nội dung trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo cũng đã giải đáp những vướng mắc của các chi nhánh nhằm đưa hoạt động tại đơn vị không ngừng phát huy hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2022.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động các tháng đầu năm của SAIGONBANK, các báo cáo chuyên đề của các phòng về hoạt động kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm mới của SAIGONBANK và truyền thông về các chuyên đề khác nhằm quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, từ đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm.

Với những kết quả đã đạt được trong các tháng đầu năm 2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Quang Lãm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các đơn vị đã đạt được và tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Vững nền tảng – Sáng tương lai” và quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”, toàn hệ thống SAIGONBANK nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh