THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày nhập : 21/01/2020 16:59
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau :

1. Người có tài sản đấu giá : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, địa chỉ trụ sở chính : 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tài sản đấu giá :

- Tên tài sản : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

+ Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 732592, số vào sổ cấp GCN: CT00726 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/12/2011, đặc điểm tài sản như sau :

a./ Thửa đất :

- Thửa đất số: -/-, Tờ bản đồ số:  -/-

- Địa chỉ: Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Diện tích đất: 5.970,07 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm bảy mươi phẩy không bảy mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn sử dụng: Đến tháng 12/2049 (SKC).

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b./ Công trình xây dựng khác: Siêu thị - Văn Phòng Hồng Phú Thảo Plaza

- Diện tích xây dựng: 1.008 m2.

- Diện tích sàn: 6.933 m2.

- Kết cấu: Móng, khung cột, sàn, mái bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch sơn nước. Nền, sàn lát gạch, ceramic. Cửa sắt cuốn và cửa kính khung sắt.

- Số tầng: 06 tầng + 01 tầng lửng.

+ Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 151051/SHCT do Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/04/2004 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 150629/SHCT do Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/06/2002, đặc điểm tài sản như sau :

- Địa chỉ: QL 13 (Đại Lộ Bình Dương), Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Công trình: Nhà xưởng, Kho Trưng Bày.

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.026 m2.

- Kết cấu: Khung chịu lực: Thép hình, BTCT; Sàn: BTCT; Nền: Ciment, gạch, Béton; Vách: gạch, tole; Mái: tole.

- Số tầng : 02 tầng.

3. Giá khởi điểm và phương thức đấu giá :

- Giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá là: 207.000.000.000 đồng.

- Bán đấu giá công khai theo phương thức trả giá lên.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản : Tổ chức đấu giá phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, như sau :

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có số năm hoạt động từ 03 năm trở lên;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản);

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

5. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm có :

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao y có chứng thực của đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập);

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm, phương án đấu giá và số lượng đấu giá viên;

- Bản sao y có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên;

- Cam kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá :

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03 tháng 02 năm 2020 (kể cả trường hợp hồ sơ được gửi theo đường bưu điện khi gửi đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương phải trong thời gian quy định nêu trên).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chánh (lầu 3), địa chỉ số: 02C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại : 028 – 39143 183; 0905229778 (Ông Thành - Phó Phòng Tín dụng).

(*) Lưu ý :

- Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá được niêm phong khi bàn giao cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương;

- Khi nộp hồ sơ đăng ký cần xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức đấu giá;

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và Ngân hàng không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh