Ngân hàng số: Mục tiêu chiến lược để vượt lên thách thức

Ngân hàng số: Mục tiêu chiến lược để vượt lên thách thức

Công nghệ số phát triển đã cho phép đưa toàn bộ hoạt động của ngân hàng lên không gian mạng thay vì chỉ đơn giản là số hóa tài liệu, số hóa quy trình như trước. Cơ hội sẻ chia đều cho cả ngân hàng quy mô lớn và nhỏ, mà trong đó ai nhanh chóng ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số sẽ là người chiếm ưu thế.

Linh hoạt điều hành tỷ giá

Linh hoạt điều hành tỷ giá

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh