Đổi mới hoạt động công đoàn để làm chỗ dựa vững chắc cho người lao động ngành Ngân hàng
Ngày nhập : 25/08/2023 09:37
Đây là một trong những kết quả được đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhấn mạnh tại Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 23/8/2023.
 


Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn của tổ chức công đoàn các cấp với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Thực hiện chủ trương chung, ngày 08/4/2022 Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng. Ngày 18/4/2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
 

Triển khai Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng và kế hoạch của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đến nay 100% công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Hôm nay, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được long trọng tổ chức nhằm hướng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã biểu dương Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn Cơ sở các cấp trực thuộc đã thực nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công đoàn Việt Nam và Chỉ thị của Ban lãnh đạo NHNN, kế hoạch của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là tổ chức công đoàn đứng đầu hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn Ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động của ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Ngân hàng và thành tích chung của Công đoàn Việt Nam.

Qua các báo cáo chính trị tại Đại hội và tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã nhấn mạnh những kết quả tích cực và đóng góp quan trọng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023 vào kết quả chung của Ngành.
 


Toàn cảnh Đại hội

Một là, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn các cấp trong Ngành; thường xuyên đổi mới hoạt động và mô hình tổ chức để đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị của Ngành; làm tốt công tác công đoàn cơ sở vững mạnh và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được củng cố, phát triển cả về chất và lượng, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho người lao động trong toàn Ngành và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Ngành; thực hiện tốt phương châm mọi hoạt động, tổ chức của Công đoàn đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành.

Qua đó động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành đoàn kết, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ ngân hàng, cùng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, học tập, nghiêm cứu khoa học để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Hai là, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong Ngành đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, trong đó có nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, phát huy hiệu quả thiết thực trong giai đoạn 2018-2023 như phong trào đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn; phong trào công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; phong trào cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam; phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, thuân thủ pháp luật…

Ba là, các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh tại các cấp công đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo khí thế sôi nổi và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong toàn hệ thống, trong đó nổi bật là cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” năm 2022, Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I vừa được tổ chức rất thành công với quy mô trong toàn Ngành trong tháng 8/2023. Đại hội vừa là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội Công đoàn các cấp vừa là dấu mốc về sự phát triển thể thao, rèn luyện trí lực trong ngành Ngân hàng và sôi nổi tham gia cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Bốn là, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, có ý nghĩa theo quy định của pháp luật và của ngành Ngân hàng, là chỗ dựa đáng tín cậy của đoàn viên công đoàn, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Năm là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn các cấp nêu cao vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong việc tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ các vùng gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn… kết nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, thể hiện rõ nét đẹp truyền thống của ngành Ngân hàng, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Sáu là, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn các cấp lắng nghe, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và kịp thời phối hợp với chuyên môn và các tổ chức Đảng, đoàn thể có liên quan giải quyết, xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của toàn ngành Ngân hàng.

"Những kết quả tích cực nêu trên đã góp phần rất quan trọng giúp ngành Ngân hàng vượt qua những thời điểm khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn 2018-2023; các mặt công tác khác như hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng... tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Nhân dịp này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng gửi lời cảm ơn đến công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào kết quả chung của Ngành và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước ta đang trải qua một giai đoạn mới với nhu cầu cao hơn, nặng nề hơn, nhiều vấn đề mới và nhiều thách thức hơn được đặt ra cho ngành Ngân hàng; diễn biến chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và có nhiều khó khăn thách thức.

Để góp phần cùng ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi trong giai đoạn tới, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, hơn lúc nào hết Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò của tổ chức công đoàn đứng đầu hệ thống công đoàn của ngành Ngân hàng, cùng với các cấp công đoàn cơ sở trong Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn Ngành để cùng với các tổ chức Đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể khác nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo cùng vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Ngành, đóng góp vào kết quả chung của đất nước.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của Ngành thông qua các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu tại Nghị quyết số 02 ngày 2/6/2021 của Bộ Chính trị, đó là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trên cơ sở đó, tiếp tục tích cực đổi mới, kiện toàn hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Ngành và hệ thống Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn 2023-2028 và các giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt phương châm mọi hoạt động của tổ chức công đoàn đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, toàn Ngành để phối hợp chặt chẽ, đồng hành với chuyên môn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của ngành Ngân hàng.

Thống đốc đặc biệt nhấn mạnh và lưu ý, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành dù làm công việc nào hay ở bất kỳ cương vị nào cũng đều có những đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của Ngành.

Và với vai trò quan trọng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập hợp, hiệu triệu của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, hơn lúc nào hết cần tiếp tục quan tâm và chú trọng, đặc biệt là phải đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho hoạt động ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo để thực hiện tốt nhiệm vụ phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khó khăn bất kể như thế nào.

Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ đạo của NHNN gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá 12 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động, tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, thiết thực nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, người lao động trong từng đơn vị và toàn ngành Ngân hàng.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khí thế quyết tâm của Đại hội lần này, Thống đốc tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động công đoàn của ngành Ngân hàng ngày càng đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Ngành và của đất nước trong thời gian tới.
 
(Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh