[INFOGRAPHIC] - 6 tháng đầu năm 2023: Ngành Ngân hàng dành nhiều nguồn lực phục hồi kinh tế
Ngày nhập : 28/06/2023 15:31
Bối cảnh chung trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, sau hai năm dịch bệnh đã làm kiệt quệ nguồn lực của nhiều doanh nghiệp, người dân, kể cả ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh đó, với trách nhiệm của mình, ngành Ngân hàng đã không ngừng nghỉ triển khai mọi cơ chế chính sách, cố gắng tích cực nhất có thể đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn.
 

(Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh