Tháng 2, chỉ số VN-Index tăng, tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu giảm
Ngày nhập : 03/03/2022 14:34
Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, trong tháng 2/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.490,13 điểm, tăng 0,76% so với tháng trước. Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng giảm lần lượt 29,12% về giá trị và 32,03% về khối lượng so với tháng 1.
 

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 02/2022, chỉ số VN-Index đạt 1490,13 điểm, tăng 0,76% so với tháng trước; VNAllshare đạt 1529,13 điểm, tăng 1,59% so với tháng trước; VN30 đạt 1517,18 điểm, giảm 0,98% so với tháng trước.

Thống kê của HOSE cho thấy, trong tháng 02/2022, các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng cao nhất bao gồm: Ngành Năng lượng (VNENE) tăng 15,11%, ngành Dịch vụ nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 14,43% và ngành Công nghiệp (VNIND) tăng 11,85%, các chỉ số ngành ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhiều nhất là ngành Bất động sản (VNREAL) giảm 4,42% và ngành Tài chính (VNFIN) giảm 2,04% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 2 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 23.206 tỷ đồng và 705,93 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 15,83% về giá trị và19,28% về khối lượng bình quân so với tháng 1. Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng lần lượt đạt khoảng 371.310 tỷ đồng và 11,29 tỷ cổ phiếu, giảm lần lượt 29,12% về giá trị và 32,03% về khối lượng so với tháng 01.

Về giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW), trong tháng 02/2022, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 524,11 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 630,8 tỷ đồng. Giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch bình quân lần lượt đạt hơn 39,42 tỷ đồng và 32,75 triệu CW, tăng 6,81% về giá trị và 8,58% về khối lượng bình quân so với tháng 01/2022.

Đối với khối ngoại, tổng giá trị giao dịch của khối này trong tháng đạt trên 52.255 tỷ đồng, chiếm 7,04% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị trên 520,69 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 28/02/2022, có 515 mã chứng khoán niêm yết trên HOSE trong đó gồm: 409 mã cổ phiếu, 02 mã chứng chỉ quỹ đóng, 09 mã chứng chỉ quỹ ETF, 90 mã chứng quyền có bảo đảm và 5 mã trái phiếu.

Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 125,59 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,89 triệu tỷ đồng, tăng 1,84% so với tháng trước, đạt khoảng 70,1% GDP năm 2021 (GDP theo giá hiện hành).

                                                                                                  (Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh